logo
Încurajăm performanța!
Susținem excelența!
ANUNȚ CONCURS aflați mai multe în secțiunea AVIZIER - NOUTĂȚI

Despre noi
 

Tradiţie, continuitate şi modernizare în raport cu cerinţele societăţii democratice

Ca unitate şcolară, Liceul Voltaire Craiova, este înfiinţat sub egida Universităţii din Craiova şi îşi propune să devină o unitate de învăţământ preuniversitar de elită, atât la nivelul judeţului Dolj, dar mai ales la nivel naţional şi internaţional. Oferta curriculară a Liceului Voltaire urmăreşte să folosească cu randament maxim resursele umane şi cele materiale cu scopul de a răspunde nevoilor şi intereselor elevilor şi ale părinţilor. Datorită specificului şi renumelui liceului pentru studiul limbii franceze, oferta curriculară cuprinde mai multe discipline care vizează perfecţionarea cunoştinţelor de limbă, literatură şi civilizaţie franceză.

Misiunea

Liceul "Voltaire" este un spațiu al comunicării, deschis, tolerant, un climat stimulativ, constructiv, unde fiecare elev învață să se dezvolte armonios, participând activ la clădirea viitorului său și al comunității școlare căreia îi aparține. Având la bază solidaritatea echipei profesorale și modernitatea abordării pedagogice, Liceul "Voltaire" vizează reușita tuturor elevilor, respectându-le ritmul și stilul de învățare, dezvoltându-le competențele de gândire critică și cultivându-le spiritul umanist, civic și ecologic

Viziunea

Educație pentru diversitate prin crearea de oportunități care să asigure succesul fiecărui elev

Oportunități

Organizare


Ordinul de acreditare

Codul de etică

Regulamentul de ordine interioară

Comisiile pe anul școlar în curs

Cadre didactice- anul școlar în curs

Proiecte

Parteneriate

Documente manageriale

Avizier

Prezentarea liceului

Noutăți

Arhiva

Presa

Multimedia

Școala online

Elevi

Orarul

Examene naționale

Clasele- anul școlar în curs

Revista Voltaire's Voice

Revista TOUS-AZIMUTS-VOLTAIRE NR.1 NR.2 NR.3

Rezultate la concursurile și olimpiadele școlare

Contact

Adresa:  Str. Electroputere, nr. 21, Craiova, Dolj, România

Email: lipfvoltaire@gmail.com
 

Telefon:
0351413242

0770261755

Fax: 0351413241

Design by Rafael Ghilus