MISIUNEA

Liceul "Voltaire" este un spațiu al comunicării, deschis, tolerant, un climat stimulativ, constructiv, unde fiecare elev învață să se dezvolte armonios, participând activ la clădirea viitorului său și al comunității școlare căreia îi aparține. Având la bază solidaritatea echipei profesorale și modernitatea abordării pedagogice, Liceul "Voltaire" vizează reușita tuturor elevilor, respectându-le ritmul și stilul de învățare, dezvoltându-le competențele de gândire critică și cultivându-le spiritul umanist, civic și ecologic

VIZIUNEA

Educație pentru diversitate prin crearea de oportunități care să asigure succesul fiecărui elev